NODA navn

Siv.ark. MNAL Gudmund Sundlisæter

Arkitekt

Hovedaktivitet: Arkitektur med hovedvekt på småhus, tilbygg, rehabilitering og bygningsvern. I tillegg holder jeg Modellverkstedet vedlike med produksjon av arkitekturmodeller.

Kontakt

Adresse: Hansjordnesgate 9 9009 Tromsø
Telefon: 41200074
E-post: gudmund@gsarkitekt.no