NODA navn

Sisu design lab

Grafisk design Interaksjonsdesign

Fra Sisus hjemmeside:

Sisu Design Lab er et lite designbyrå i Svolvær med bred kompetanse innen grafisk design, web og visuell identitet.
Med kreativitet og skapertrang som drivkraft, er vårt mål å skape tydelige og virkningsfulle visuelle uttrykk som gjør at du blir sett og husket.
Begrepet SISU kan oversettes til karakter, utholdenhet og 'stayerevne' – egenskaper vi ønsker å tilføre de merkevarene vi jobber med.

Kontakt

Adresse: Havnepromenaden 2, 8300 Svolvær
Telefon: +47 913 15 459
E-post: anders@sisudesign.no
Web: http://sisudesign.no/