NODA navn

Plenum Tjenestedesign AS

Tjenestedesign

"Plenum har sitt utspring i fire nordnorske design- og kompetansebyråer: Røst Kommunikasjon, Reibo, Vogelkop og Cnor. Vårt mål er å bidra til at utviklingen av Nord-Norge skjer på best mulig måte gjennom å skape verdifulle løsninger.

Vi bruker tjenestedesign som arbeidsmetode for å forbedre, videreutvikle og skape nye tjenester og produkter. Tjenestedesign handler om å ha brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping. Vår erfaring er at de beste løsningene skapes gjennom kontinuerlig brukertesting. Arbeidsprosessen skjer på tvers av fagfelt, erfaringer, avdelinger og nivå, og er dermed med å bryte ned silotenkning og interne barrierer. Alle involverte blir engasjert og får et eierskap til den ferdige løsningen. Denne måten å jobbe på har vist seg å gi store gevinster for alle parter.

Plenum jobber med alt fra oppstart og etablerte bedrifter til offentlig sektor."

Kontakt

Adresse: Storgata 66, 3 et. 9008 Tromsø
Telefon: 934 19 656
E-post: heidi@plenum.design
Web: https://plenum.design/