NODA navn

Odd Berg Gruppen

Støttemedlem

Gruppens virksomhet er organisert i 3 forretningsområder; Industri, Eiendom og Finans.

Kontakt

Adresse: Østråt – Håkon den gamles g 12, Pb 233, 9253 Tromsø
Telefon: 77 62 15 50
E-post: firmapost@oddberg.no
Web: http://www.oddberg.no