NODA navn

Norconsult Harstad

Arkitekt

Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.
Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

Kontakt

Adresse: Skoleveien 1 , 9407 Harstad
Telefon: 77 00 11 33
E-post: stein.olav.utmo@norconsult.com
Web: http://www.norconsult.no/kontakt/norge/region-nord/harstad/