NODA navn

Norconsult Tromsø

Arkitekt Interiørarkitekt

Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.
Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

Kontakt

Adresse: Norconsult AS Pb. 228, 9253 Tromsø Sjøgata 39 , 9008 Tromsø
Telefon: 454 04 392
E-post: Roy.Nyheim@norconsult.com
Web: http://www.norconsult.com/