NODA navn

Meek O Arkitektur AS

Arkitekt

Meek O Arkitektur AS er ett arkitektfirma som utfører oppdrag for privatpersoner. Dette kan være alt fra nybygg, påbygg, tilbygg og mer. Ingrid har mange års erfaring som arkitekt i arkitektfirma og er nært knyttet opp mot et snekkerfirma. 

Kontakt

Adresse: Isbjørnvegen 8, 9020 Tromsdalen
Telefon: 94880467
E-post: im-ol@online.no