NODA navn

Mack Kvartalet AS v/Eiendomsspar AS

Eiendom

Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper, og har mer enn 30-års erfaring i bransjen. Selskapet består av 31 dedikerte og engasjerte medarbeidere, som til sammen har en kompetanse som dekker alle områder innen forvaltning og utvikling av eiendom. Selskapets nøkkelverdier er solid, profesjonell og fremtidsrettet.

Eiendomsspar skal være en samfunnsansvarlig og nyttig eier og utvikler av eiendom. Eiendomsspar har hatt en tilfredsstillende utvikling fra starten i 1982. Eiendomsporteføljen (inkl. andel eiendommer i felleskontrollert/tilknyttet selskap) har vokst fra kr 430 mill. til kr 31.622 mill. per 31.12.2018.

Som en del av vårt samfunnsansvar, har vi satt som mål at virksomheten vår skal kjennetegnes av at vi tilfører en positiv verdi til samfunnet og omgivelsene vi er en del av. Dette kommer først og fremst til uttrykk gjennom våre eiendommer, men også gjennom våre donasjoner til Oslo by. Vi har en høy bevissthet rundt måten virksomheten vår påvirker og preger byens utforming, historie, arkitektur og estetikk. Eiendomsspar bidrar også med økonomisk støtte til veldedige organisasjoner, som arbeider for menneskerettigheter og samfunnsnyttige formål. Vårt mål er å etterlate gode «fotavtrykk», ikke bare her og nå, men også for framtiden.

Kontakt

Adresse: Postboks 1350 Vika, 0113 OSLO
Telefon: 22 33 05 50
E-post: ss@eiendomsspar.no
Web: https://www.eiendomsspar.no/