NODA navn

Lo:le Landskap og Plan

Landskapsarkitekt

Lo:Le jobber for å skape steder med opplevelsesverdi og kvalitet - hver gang. Overvann, snø, vegetasjonsbruk og klima er sentrale tema i alle våre prosjekter og en del av kontorets kjernekompetanse. Jobber gjerne i team med andre kontorer/fag/aktører og ser dette som en produktiv metode for å oppnå de beste resultatene. Legger vekt  på å bidra til positive prosesser som en viktig nøkkel til helhetlige, gode prosjekter.

Kontoret har sentral godkjenning for PRO tiltaksklasse 3 og SØK kl. 2

Kontakt

Adresse: Synnavinden 45, 9015 TROMSØ
Telefon: 41506783
E-post: mari.bergset@gmail.com
Web: www.lolelandskap.no