NODA navn

Hamperokken arkitektur

Arkitekt

HAMPEROKKEN arkitektur arbeider innenfor et bredt spekter av arkitektfaget fra overordnet planlegging til detaljprosjektering av bygg- og landskap samt planlegging og design av interiører.

Vi tror på kommunikasjon, åpenhet og fleksibilitet som det viktigste grunnlaget for vellykkede utviklingsprosesser.  Den kreative dialogen og idemyldring som oppstår når alle involverte opplever respekt og anerkjennelse for sitt fag, bringer frem de beste prosjektene, økonomisk, funksjonelt og arkitektonisk.
Arkitektens rolle som katalysator, samordner og formgiver, hvor byggets endelige form og uttrykk fremkommer som en syntese av arkitektonisk ide, funksjon, teknikk og økonomi, er en rolle Hamperokken tar på ramme alvor. Vi jobber derfor systematisk og kontinuerlig med å holde oss oppdatert på andre fagfelt, produkter og nye produksjonsmetoder og ikke minst kostnader knyttet til dette.

Kontakt

Adresse: Sjølundveien 2, Tromsø
Telefon: 4818 34 64
E-post: louis.lunde@hamperokken-ark.no
Web: http://hamperokken-ark.no/