NODA navn

Grønn mobilitet

Arkitekt Tjenestedesign

Carl Henrik Deiting har utdanningsbakgrunn som arkitekt og byplanlegger, og en videreutdanning på feltet tjenestedesign.

Grønn mobilitet: Framtidsrettede løsninger for miljøvennlig samferdsel.

Kontakt

Adresse: Hjalmar Johansens gate 35K, 9007 Tromsø
Telefon: 97009913
E-post: plan.mobil@gmail.com