NODA navn

Gnist arkitekter

Arkitekt

Gnist Arkitekter AS startet opp 1.mars 2014 og har siden da vokst i takt med nye og spennende prosjekter og samarbeid. Gnist Arkitekter AS er i dag 5 ansatte med base i Bodø hvor vi har som ambisjon å vokse ytterligere og være en sterk og tydelig aktør innenfor alle typer oppdrag i og utenfor Regionen.
 
Gnist Arkitekter legge vekt på å være et faglig sterkt og kreativt kontor med gode og helhetlige løsninger i alle våre prosjekter. I vårt arbeid setter vi mennesket i sentrum for å finne de gode løsningene. Vi vektlegger samspill og åpenhet i prosessene der kunden er en viktig bidragsyter.
 
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle god og bærekraftig arkitektur som ivaretar landskap, miljø og nærmiljø på best mulig måte.

Kontakt

Adresse: Sjøgata 5, 8006 Bodø
Telefon: + 47 480 33 455
E-post: post@gnistark.no
Web: http://gnistark.no/