NODA navn

Byutvikling Tromsø Kommune

Arkitekt Landskapsarkitekt Støttemedlem

Kontakt

Adresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Telefon: 77 79 00 00
E-post: jon.erling.solheim@tromso.kommune.no
Web: http://www.tromso.kommune.no/byutvikling.326604.no.html