NODA navn

Asplan Viak

Arkitekt Landskapsarkitekt

Forretningsmodellen vår er basert på å ha kompetanse innen alle fasene av et prosjekt. Det betyr at vi kan bistå kundene våre hele veien fra overordnet planlegging, via tekniske og økonomiske mulighetsstudier, til prosjektene tar sin endelige form og blir realisert. Slik får kunden en samarbeidspartner som kan bidra med detaljkunnskap i den overordnede planleggingsfasen, og som utvikler detaljer basert på en helhetstanke.

Kontakt

Adresse: Rådhusgata 3, 9008 Tromsø
Telefon: 41 79 94 17
E-post: Ann-Kjersti.Johnsen@Asplanviak.no
Web: http://www.asplanviak.no/