NODA navn

Taco As

Støttemedlem

TACO As er et av Nord-Norges største eiendomsselskap. Vi eier og forvalter ca. 95 000 m² næringsarealer, med tyngdepunkt i Tromsø. Vi leier ut lokaler til butikk, kontor, hotell, skole, lager/logistikk, produksjon, verksted og bolig. Det meste av vår bygningsmasse er utviklet og bygget i egen regi. Vi har ubebygde tomter sentralt i Langnes Handelspark, Tromsø sentrum og på Sør-Tromsøya.

Kontakt

Adresse: Kirkegata 1, 9008 Tromsø
Telefon: 941 66 666
E-post: ivar.austad@taco.no
Web: http://taco.no/