NODA navn

Arkitektkontor Amundsen

Arkitekt

Arkitektkontoret Amundsen as er et ungt kontor med en lang historie. Kontoret ble etablert i 1931 og har vært med på å prege Tromsø helt siden starten. Kontoret består i dag av 7 arkitekter i et ungt miljø. Arbeidet ved kontoret skifter mellom individuelt arbeid og arbeid i team. Arbeidsmetodene velges etter de enkelte prosjektenes karakter, men det legges vekt på gjennomarbeidede og gode bygningstekniske løsninger og detaljer, tilpasset de klimatiske forholdene i landsdelen. Kontoret har prosjektlederansvar og byggeledelse i flere prosjekter, og det arbeides tett med ulike fagmiljøer i hele landet.

Kontakt

Adresse: Storgata 101, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 69 70
E-post: pa@arkitektamundsen.no
Web: http://www.arkitektamundsen.no/