NODA navn

BarePrat: Tromsø - Arktisk hovedstad

Tid: 07.09.23 Kl. 19.00
Sted: Tromsø, Rødbanken

Tromsø som arktisk hovedstad – hva handler det om?

Arktis er en internasjonal region med stor betydning for sikkerhetspolitikk, klimaendringer, urfolk og kritiske ressurser som verden trenger. Siden Tromsø ble hovedsete for Arktisk Råds permanente sekretariat i 2013, har byens betydning for Arktis og nordområdepolitikk blitt stadig viktigere. Flere organisasjoner og aktører med interesse for Arktis har etablert seg i Tromsø og den årlige Arctic Frontiers konferansen har blitt en av de viktigste arenaene for arktiske spørsmål. Arktisk hovedstadsprosjektet har i vel 4 år arbeidet med spørsmål knyttet til hvilken posisjon Tromsø og regionen kan ta i denne nye «arktiske tidsalderen». Fokus i prosjektet har vært alt fra hvordan skal vi forholde oss til at vi bor midt i en geopolitisk «hotspot» til hvordan vi kan ta ansvar for en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og om vi egentlig har en arktisk identitet?


Temastarter : Kirsti Methi
Kirsti Methi har jobbet som prosjektleder for arktisk hovedstadsprosjektet i Tromsø Kommune siden 2018. Hun har tidligere arbeidet i utlandet i 22 år; i Vest-Afrika for FN/ILO, i Brussel for NHO og i Sør-Afrika for Utenriksdepartementet. Etter at hun kom tilbake til Norge har hun jobbet for NHO i Oslo, Tromsø Romsa 2018 og Europabevegelsen i Norge.

Moderator : Sylvi Barman-Jenssen, styreleder i NODA

PÅMELDING HER
Gratis å delta

__________________________

"Vi må bli flinkere til å la planer gå i arv for å sikre langsiktighet". Dette ble sagt av en av deltakerne under BarePrat om Tromsø som Arktisk hovedstad.

I politiske valgår må partiene selvsagt få fram sine fanesaker, og samtidig har det stor betydning å videreføre pågående planer som har fått oppslutning og ressurser. Å jobbe innovativt betyr ikke alltid å starte på nytt. Vi må også legge tilrette for framgang og resultater. I et globalt perspektiv er arktisk utvikling og kunnskap svært aktuelle tema, og prosjektet "Tromsø som Arktisk Hovedstad" har pekt på en rekke muligheter og oppgaver som er i vår felles interesse.

Det ble en fin kveld med masse lærerik informasjon, engasjement og god diskusjon. Kvelden ble avrundet med oppfordringer til mer involvering og kunnskapsspredning.

__________________________

Dette er BarePrat

BarePrat er en uformell arena hvor man samler seg etter jobb og "bare prater". Det starter med en temastarter som introduserer et tema (20 min), så tar moderator ordet etter det og åpner opp for prat blant publikum. Dette er ikke kun for arkitekter, meningen er at alle som ønsker å snakke om temaet kan få mulighet til det. Vi setter av 2 timer, men er ofte ferdig etter 1. Arrangementet skjer på Rødbanken. Det er åpent på Størhus cafe like ved med mulighet for å ta med inn i bankhjørnet - i tilfelle man er tørst eller sulten.

I samarbeid med Tromsø Kommune og Rødbanken.


Facebook arrangementet