NODA navn

BarePrat: Social planning & infrastructure

Tid: 23.08.23 Kl. 19.00
Sted: Senab Eikeland, Tromsø

How does the combination of policy planning and design create good social urban spaces?

This event will be held in English. Norwegian description below.

We will look at specific examples of varied social urban spaces in Tromsø and Brisbane that focus on inclusive processes in urban planning. What are the success factors?

Tyronne Alt will present Brisbane in the context of planning new schools, with reference to the general context of Queensland and its growth. The presentation will then focus on how to address social needs by integrating schools into planning, infrastructure plans and new major development applications and approvals. The presentation will be supplemented with examples of projects where schools are used in conjunction with not-for-profit organisations, sports parks, social services etc. and examples of shared use schemes.

Cathrine Henaug will then share views and knowledge on social planning and infrastructure in the Arctic context.

Theme starter : Tyronne Alt and Cathrine Henaug

Tyronne Alt is the Principal Planning Officer in New Schools Planning at the Department of Education in Queensland, Australia.
Cathrine Henaug is the Head of Section for the Section for Outdoor Environment and Mobility in Tromsø kommune.

Moderator : Sylvi Barman-Jenssen, chairman of the board of NODA

REGISTRATION HERE

Free to attend

In partnership with Tromsø kommune and Senab Eikeland.

Facebook event

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi skal se på konkrete eksempler på varierte og sosiale byrom i Tromsø og Brisbane som har fokus på inkluderende prosesser i byplanlegging. Hva er suksessfaktorene?

Tyronne Alt vil presentere Brisbane i forbindelse med planlegging av nye skoler, med henvisning til den generelle konteksten i Queensland og landets vekst. Presentasjonen vil deretter fokusere på hvordan man kan imøtekomme sosiale behov ved å integrere skoler i planleggingen, infrastrukturplaner og nye større utbyggingssøknader og godkjenninger. Presentasjonen vil bli supplert med eksempler på prosjekter der skoler brukes sammen med ideelle organisasjoner, idrettsparker, sosiale tjenester osv. og eksempler på ordninger for delt bruk.

Tromsø kommune vil deretter dele synspunkter og kunnskap om sosiale byrom og infrastruktur i en arktisk kontekst.

Temastarterer : Tyronne Alt og Tromsø kommune
Tyronne Alt er Principal Planning Officer i New Schools Planning på Department of Education i Queensland, Australia.
Tromsø kommune vil være representert ved en person fra Seksjon for utemiljø og mobilitet.

Moderator : Sylvi Barman-Jenssen, styreleder i NODA

PÅMELDING HER
Gratis å delta


Dette er BarePrat

BarePrat er en uformell arena hvor man samler seg etter jobb og "bare prater". Det starter med en temastarter som introduserer et tema (20 min), så tar moderator ordet etter det og åpner opp for prat blant publikum. Dette er ikke kun for arkitekter, meningen er at alle som ønsker å snakke om temaet kan få mulighet til det. Vi setter av 2 timer, men er ofte ferdig etter 1.

I samarbeid med Tromsø Kommune og Senab Eikeland.

Facebook arrangement