NODA navn

BarePrat: Inkluderende Arktiske Byrom (Skjervøy)

Tid: 24.08.23 Kl. 19.00
Sted: Kiilgården, Skjervøy

Folk på Skjervøy er velkommen til kort presentasjon og diskusjon omkring temaet!

Hva er et Inkluderende Arktisk Byrom?

Folk i nord er usedvanlig gode til å bruke naturen, men stedene mellom byggene har et uforløst potensial. Vi beveger oss også i bebyggede strøk og opparbeidede steder her trenger litt ekstra kompetanse for å kunne utvikles. Kan byrommene skape bolyst? Føre til mer aktivitet? Tilfeldige, positive møter?

Temastarter:

Kjersti Monsen, daglig leder i NODA. Prosjektleder for Inkluderende Arktiske Byrom.

Moderator: Cissel Samuelsen, Kommunedirektør Skjervøy Kommune.

Temastarter viser noen konkrete eksempler på slike byrom for å skape rammer for en prat om dette temaet. Etter temastarter har presentert eksempler fra Tromsø og Hansnes i 20min åpner moderator for dialog med publikum. Lav terskel for å spør og delta på diskusjonen – hva er viktig for deg og dine der du bor?

Gratis arrangement

Drop-in. Trykk gjerne på «delta» slik at vi har nok stoler fremme til alle.

Kaffe og snacks får dere også!