NODA navn

Bli medlem

Medlemskapsbetingelser NODA

NODA er en medlemsorganisasjon som har som formål å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord; både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Alle som er enige i foreningens formål og som forplikter seg til å støtte virkeliggjøringen av det, kan tegne seg som medlem. Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater og organ.

Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur. Trykk her for PDF brosjyre

Medlemsfordeler design og arkitektur bedrifter i Nord-Norge

Søker din bedrift etter nye ansatte? Som medlemsbedrift kan dere informere om egne ledige stillinger på våre facebookside. 

Medlemsfordeler for design og arkitektur bedrifter utenfor landsdelen og andre bedrifter (støttemedlemmer)

Medlemsfordel privatpersoner og studenter

Medlemskapspriser:

Bedrift 1 person:
725 per år

Bedrift 2-10 ansatte:
1565 per år per bedrift

Bedrift 11-30 ansatte:
3140 per år per bedrift

Bedrift 31-50 ansatte:
6290 per år per bedrift

Bedrift 51-80 ansatte:
10490 per år per bedrift

Bedrift 81-100 ansatte:
15740 per år per bedrift

Bedrift over 101 ansatte:
20990 per år per bedrift

Privatpersoner:
725 per år

Student:
265 per år

Ønsker dere å bli medlem i NODA i dag?

Send mail til post@no-da.no. Så tar vår medlemskooridnator Simon kontakt i løpet av kort tid. Her kan du se film om oss: NODA-film