NODA navn

Bli medlem

Medlemskapsbetingelser NODA

NODA er en medlemsorganisasjon som har som formål å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord; både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Alle som er enige i foreningens formål og som forplikter seg til å støtte virkeliggjøringen av det, kan tegne seg som medlem. Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater og organ.

Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur. Trykk her for PDF-brosjyre

Medlemsfordeler for design- og arkitekturbedrifter i Nord-Norge

Søker din bedrift etter nye ansatte? Som medlemsbedrift kan dere informere om egne ledige stillinger på våre facebookside.

Medlemsfordeler for design- og arkitekturbedrifter utenfor landsdelen og andre bedrifter (støttemedlemmer)

Medlemsfordel privatpersoner og studenter

Medlemskapspriser:

Bedrift 1 person:
725 per år

Bedrift 2-10 ansatte:
1565 per år per bedrift

Bedrift 11-30 ansatte:
3140 per år per bedrift

Bedrift 31-50 ansatte:
6290 per år per bedrift

Bedrift 51-80 ansatte:
10490 per år per bedrift

Bedrift 81-100 ansatte:
15740 per år per bedrift

Bedrift over 101 ansatte:
20990 per år per bedrift

Privatpersoner:
725 per år

Student:
265 per år

Ønsker dere å bli medlem i NODA i dag?

Send mail til post@no-da.no, så tar vår medlemskooridnator Kornelia kontakt i løpet av kort tid. Her kan du se film om oss: NODA-film