NODA navn

Workshop: Tjenestedesign

Tid: 09.11.21 Kl. 13.00
Sted: Kirkenes

Er tjenestedesign et egnet verktøy for tjenesteutvikling?
Hvordan kan tjenestedesign ruste reiselivet i en post-pandemisk hverdag?

Gjenåpning til tross, koronapandemien ga store utfordringer for reiselivet. Underveis i pandemien meldte statusrapporten fra NHO Reiseliv 2020 om dystre omsetningstall og mange permitterte ansatte. Analyser av situasjonen fra reiselivsklyngen Arctic-365 2 viste at den mest optimistiske prognosen tilsa at Nord-Norge kom til å tape omsetning på en halv milliard kroner i vintersesongen. I det verste scenarioet mente klyngen at en reduksjon i antall flyforbindelser og nye bølger av smitte kunnen resultere i en nedgang på 70 prosent. I et slikt scenario ville reiselivsnæringen i landsdelen oppleve et ras av konkurser og tap av arbeidsplasser.

Når samfunnet igjen er tilbake til en "normal hverdag med økt beredskap", er optimismen i reiselivet på vei opp. Samtidig viser oppdaterte rapporter fra NHO Reiseliv at spriket er stort mellom reiselivsbedriftene. Mange bedrifter mangler fortsatt kundegrunnlag, og sliter med både likviditetskrav og konkursfrykt. Med unntak av Oslo, ser markedssituasjonen verre ut jo lenger nord i landet man kommer. Bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard er de som i størst grad sliter med ettervirkningene av koronapandemien.

I en tid der bransjen opplever store utfordringer og ettervirkninger av pandemien er det viktig å finne ressurser og pågangsmot til omstilling og innovasjon. Når korona-pandemien er over; er reiselivet endret? Og hva er de nye behovene og mulighetene i nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedene? For å lykkes i omstillingsprosessen trenger bedriftene et mangfold av verktøy i verktøykassa.

Tjenestedesign er i vinden som aldri før, og mange spør oss om vi virkelig kan oppnå reell tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor ved å bruke denne metodikken.

I samarbeid med Barentssekretariatet arrangerer vi en workshop om tjenestedesign for reiselivsbedrifter. Her får du en smakebit på hva tjenestedesign er, og hvordan du kan bruke det i praksis. Lær hvordan tjenestedesign kan bidra til å skape best mulig opplevelser for folk, samtidig som du forbedrer kvaliteten, samhandling og kommunikasjon mellom avsender og mottaker.

Tjenestedesign som metodikk hjelper med å finne flaskehalser, muligheter og forbedringspunkter i en kundes møte med en bedrift.

Bli med på workshop og få en smakebit av metodikken.

Program
13.00 Velkommen ved Jenny M. Spring, Barentssekretariatet
13:10 Innledning ved Michele Renee Widerøe, leder i NODA
13:20 Foredrag etterfulgt av workshop
14:00 Pause
14:30 Workshop fortsetter
17:00 Oppsummering av workshop
19.30: Middag på Aurora Restobar

Påmelding til HER.

Bildene fra dagen finner du HER

Prosjektet er støttet Troms og Finnmark fylkeskommune.