NODA navn

Workshop: Tjenestedesign

Tid: 22.10.20 Kl. 10.00
Sted: Karasjok

Er tjenestedesign et egnet verktøy for tjenesteutvikling?
Vi møtes i Karasjok

En korona statusrapport fra NHO reiseliv 20201 viser til dystre omsetningstall og mange permitterte ansatte. En analyse av situasjonen fra reiselivsklyngen Arctic-365 2 viser at den mest optimistiske prognosen tilsier at Nord-Norge kommer til å tape omsetning på en halv milliard kroner kommende vintersesong. I det verste scenarioet mener klyngen at en reduksjon i antall flyforbindelser og nye bølger av smitte kan resultere i en nedgang på 70 prosent. I et slikt scenario vil reiselivsnæringen i landsdelen oppleve et ras av konkurser og tap av arbeidsplasser.

I en tid der bransjen opplever så store utfordringer er det viktig å finne ressurser og pågangsmot til omstilling og innovering. Når korona-pandemien er over, vil reiselivet med stor sannsynlighet være endret og det vil være nye behov og nye muligheter i nasjonale og internasjonale reiselivsmarkeder. For å lykkes i denne omstillingsprosessen er det viktig med et mangfold av verktøy i bedriftenes verktøykasse.

Tjenestedesign er i vinden som aldri før, og mange spør oss om vi virkelig kan oppnå reell tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor ved å bruke denne metodikken.

I samarbeid med Sápmi næringshage arrangerer vi en workshop om temaet for reiselivsbedrifter. Her får du en smakebit på hva tjenestedesign er, og hvordan du kan bruke det i praksis. Lær hvordan tjenestedesign kan bidra til å skape best mulig opplevelser for folk, samtidig som du forbedrer kvaliteten, samhandling og kommunikasjon mellom avsender og mottaker.

Tjenestedesign er en metodikk som hjelper med å finne flaskehalser, muligheter og forbedringspunkter i en kundes møte med en bedrift.

Bli med på workshop og få en smakebit av metodikken.

Program
10:00 Innledning ved Michele Renee Widerøe, leder i NODA
10:10 Foredrag etterfulgt av workshop
11:00 Pause
11:30 Workshop fortsetter
13:00 Takk for i dag og vel hjem

Våre smitteverntiltak
NODA følger Folkehelseinstituttets regler, råd og veiledninger, og slipper kun inn det tillatte antall kursdeltakere.

Påmelding til solveig@sapminh.no

Prosjektet er støttet Troms og Finnmark fylkeskommune.