NODA navn

Workshop: Stedsutvikling for ungdom

Tid: 25.10.18 Kl. 13.00
Sted: Storslett

I forbindelse med årets RUST konferanse i oktober arrangerer NODA i samarbeid med og for Regional Ungdomssatsing i Nord-Troms en workshop med tema stedsutvikling.

Ungdommene skal i samarbeid synliggjøre bevegelsesmønsteret i de enkelte kommunene ved hjelp av fysiske hjelpemidler. Denne øvelsen skal bidra til å skape en bevissthet om hvordan bevegelsesmønsteret skaper den enkelte kommunes særpreg og hvordan de seks kommunene utfyller hverandre i dagens situasjon. Videre skal øvelsen bidra til at eksisterende og mulige møtesteder defineres, og hvordan bevegelsene på disse møtestedene er med på å skape omgivelsene. Det overordnete målet er å oppnå en forståelse for at bevegelse styrer form, og at form styrer bevegelse, og at disse to begrepene til sammen er avgjørende for våre fysiske omgivelser.

Arbeidet er lagt opp slik at materiellet skal kunne tas med tilbake til den enkelte kommune, og der være et redskap for diskusjon og forslag til konkrete endringer i omgivelsene. Kanskje er det en form som skal stoppe noen biler, eller en rampe som skal lette framkommeligheten. Eller en skulptur som kan være et sted å sette seg ned på, eller ved.

Det videre arbeidet i kommunene må være ungdomsrådets ansvar i tett dialog med politikerne i den enkelte kommunes planfaglige utvalg. Materiellet vil også over tid kunne fungere som en dokumentasjon av endringer.

Bilder fra arrangementet finner du her