NODA navn

Workshop: Stedsutvikling

Tid: 08.11.18 Kl. 12.45
Sted: Aula, Hemnesberget

Bli med å form FRAMTIDENS Hemnesberget! Velkommen til stedsutviklingsworkshop for vannfronten på Hemnesberget i samarbeid med Hemnes kommune.

Workshopen er et ledd i prosessen med å komme fram til et forslag om en helhetlig og langsiktig plan for utvikling av vannfronten på Hemnesberget. Dette til glede for oss som bor her nå, nye innbyggere og besøkende. Målet med workshopen er å inspirere, involvere bredt og få innspill fra alle berørte parter; næringsaktører, politikere og ikke minst innbyggerne på Hemnesberget. Ved å engasjere deg i dette arbeidet kan du påvirke muligheter for mange år framover. Vi er takknemlige om du investerer noen timer av din tid til dette den 8. november!

HJERTELIG VELKOMMEN

Program: 

12:45 Registrering og kaffe 

13:00 Velkommen, ved Hemnes kommune 

13:15 Introduksjon til dagen, ved Michele Widerøe, NODA 

13:30 Attraktive og bærekraftige bymiljø i små byer, ved Mona Handeland,Distriktssenteret 

14:10 Workshop med Asplan Viak 

15:30 Pause med servering 

16:00 Workshop med Asplan Viak 

19:00 Vel heim

Workshopen er i regi av NODA og Hemnes kommune i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Distriktssenteret og Asplan Viak

Påmelding ønskes innen 1. november pga. servering: www.hemnes.kommune.no/påmelding

Bilder fra workshopen finner du her