NODA navn

Workshop om bærekraftig arkitektur, del 3

Tid: 14.10.20 Kl. 12.00
Sted: Breivang videregående skole, Tromsø

Hva forstår vi som bærekraftig arkitektur i Nord-Norge? På workshop nummer 3 presenteres deltakernes case studier.

Som en del av prosjektet med våre russiske partnere Arctic Art Institute inviterer vi elevene fra kunst, design og arkitektur-linja på Breivang videregående skole til å møte unge mennesker fra ulike russiske byer for å diskutere arkitektur.

På workshop N3 har elevene presentert sine case studier: blant annet, om Rundvannet, Sandnessundbroen, Tromsø sentrum med eldre bygninger. Det har vist seg at flere problemstillinger beskrevet av elevene ved det ene landet lignet på det som det andre landet hadde, nemlig mangel på søppelsortering på offentlige skoler (case fra Tromsø som også var relevant for Arkhangelsk og Syktyvkar), press fra kommersielle aktører på eldre bebyggelse (relevant både for Tromsø og Arkhangelsk), mangel på offentlige plasser i naturen. Elevene kom med ulike forslag hvor de tok i bruk deres egne kunnskaper og ideer fra foredragsholdere.

Vi takker Breivang Videregående Skole og læreren Elin Merete Larsen for det gode samarbeidet, og Arkhangelsk Pedagogical College og Kirill Staritsyn, samt andre deltakere fra St Petersburg og Syktyvkar.

Prosjektet støttes av Barentssekretariatet og gjennomføres i samarbeid med Arctic Art Institute/Arctic Art Forum.

www.arcticartinstitute.com