NODA navn

Workshop om bærekraftig arkitektur, del 1

Tid: 16.09.20 Kl. 12.00
Sted: Breivang Videregåendeskole, Tromsø

Hva forstår vi som bærekraftig arkitektur i Nord-Norge?

Som en del av prosjektet med våre russiske partnere Arctic Art Institute inviterer vi elevene fra kunst, design og arkitektur-linja på Breivang videregående skole til å møte unge mennesker fra ulike russiske byer for å diskutere arkitektur.

På del 1 av workshopen kickstarter vår prosjektleder Marc Ihle dagen med inspirerende foredrag, som skal sette i gang refleksjoner og samtaler om bærekraftig arkitektur.

Tusen takk til lærer Elin Merethe Larsen fra Breivang VGS, Kirill Staritsyn fra Arkhangelsk Pedagogical College og Ekaterina Sharova fra Arctic Art Institute for flott samarbeid.

Prosjektet støttes av Barentssekretariatet.

Bildene fra dagen finnes her