NODA navn

Workshop for formgivere

Tid: 15.04.21 Kl. 12.00
Sted: Tromsø

I forbindelse med prosjektet En by for alle inviterer vi formgivere i Tromsø til workshop

Konkret byrom og innsiktsarbeid

Tromsø kommune har tildelt oss byrommet foran Havneterminalen (Torg 1). I dette uterommet får vi anledning til å utarbeide en pilot (temporært tiltak) for utforming av et godt Arktisk byrom. Til det trenger vi fagkompetanse og inviterer derfor byens arkitekter og designere til workshop den 15.04.2021 kl 12.00 til 16.30.

Resultatet fra innsiktsarbeidet sendes i forkant til de påmeldte

Program for dagen

Sted: The Edge
12.00- Lunsj og introduksjon til prosjekt
12:30- Befaring i byrommet og introduksjon til prosjektet.
12:45- Workshop i grupper på ca 3-4 personer.
14:45- Presentasjon av forslag, ca 10- 15 min per gruppe.
15:45- Veien videre. Prosjektering og gjennomføring.

Workshop honoreres med kr. 3000,- (eks mva) per kontor uavhengig av hvor mange dere ønsker å delta med.

Målet med workshopen

Målet er å komme frem til et konkret forslag som skal bygges i det overnevnte byrommet.

- Tiltaket skal testes i 1 år. - Det beste forslaget blir honorert. - Det utarbeides en detaljetegning som skal leveres til elever fra byggfag linjen ved Kvaløya videregående. - Det er de som skal bygge tiltaket. Arbeidet ledes av skolens lærere som har Sentral godkjenning som utførende. - Mer informasjon om dette kommer vi tilbake til.

Påmelding

Torg 1 er at av de viktigste byrom vi har i sentrum, og vi håper virkelig dere har lyst på å være med å utvikle det. Send påmelding til michele@no-da.no