NODA navn

Webinar: Grønne tak

Tid: 24.09.21 Kl. 09.30
Sted: Web

Hvordan bygge bærekraftig tak i Nord‐Norge? Velkommen til webinar i samarbeid med Verte Landskap og arkitektur.

Foreløpig program

09:30 Velkommen NODA v/Michele Widerøe

09:32 Introduksjon Syv gode grunner til å bygge med grønne tak. VERTE v/Martin Knudsgaard

09:40 Tradisjonell torvtak ALTA KOMMUNE v/Skogbrukssjef Tor Håvard Sund

10:00 Tekniske løsninger for taktekking PROTAN v/Ragnhild Gjerde

10: 20 Vegetasjonsmatter BERGKNAPP v/Bengt Tovslid

10:40 Pause

10:50 Test prosjekt i Tromsø TROMSØ KOMMUNE

11:10 Markvegen C4, en privat takterrasse i Alta VERTE v/Anita Veiseth og MARK EIENDOM v/Leif Johansson

11:30 Sandfalltunet Avlastning for Barn og Unge, en ekstensiv grønt tak i Alta ALTA KOMMUNE v/ Katrin Røkenes Nielsen

11:50 Omsorgssenter tak i Alta ALTA KOMMUNE v/

12:10 Takk for dagen NODA v/Michele Widerøe


Befaring i Alta (Begrenset antall plasser)

13.00 Alta omsorgsenter

13.40 Gå fra Omsorgssenter til Markvegen

13.50 Markvegen C4. Med Leif Johansson

14.20 Ferdig

Påmelding til: post@no-da.no (Ønsker du også å delta på befaring, gi beskjed)
Gratis deltakelse, linken sendes ved påmelding
Prosjektet støttes av Troms- og Finnmark fylkeskommune og Kulturrådet
Bildetekst: Taket til Altas omsorgsenter