NODA navn

Tromsø sentrum 2032 vol. 2

Tid: 10.04.19 Kl. 16.00
Sted: Tromsø

NODA, Tromsø Sentrum AS og Tromsø kommune inviterer denne våren til to åpne workshoper om Tromsø sentrum 2032. Begge workshopene stiller spørsmål om fremtidens sentrum.

I workshop 1 så vi nærmere på sentrum i dag, og hvilket innhold og funksjon vi ønsker at sentrum skal ha i fremtiden.

Dette følger vi nå opp i workshop 2 hvor vi ser nærmere på hvordan fremtidige prosjekter kan bidra til ønsket byutvikling og byform: hvilke krav bør vi stille til prosjektene som blir byen vår, hva er hensiktsmessige rammer i sentrumsplanen og hvordan beholder Tromsø sin identitet gjennom fremtidig utvikling?

Resultatene fra begge workshopene brukes som innspill til det pågående arbeidet med Sentrumsplanen.

Tidspunkt: onsdag 10. april klokken 16.00 til 19.30

Sted: Flow Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Påmelding: send påmeldingsmail til post@no-da.no

Program:

16.00 – 16.10

Velkommen og referanse til workshop 1 v/ PL Jacqueline Randles, TK

16.10 – 16:15

God byutvikling og byform med identitet v/ Heidi Bjøru, Tromsø kommune

16:15 – 17:45

God byutvikling – hvordan får vi det til?

16.15 – 16:30

Korte innledninger:

  • Balansen mellom forutsigbarhet i plan og handlingsrom i prosjekt
  • Vervet: Prosjekt med ambisjon om å skape god byutvikling v/ Ragni L. Ramberg, Total Eiendom

16:30 – 17.15

Gruppearbeid 1

17:15 – 17:45

Presentasjon av gruppearbeidet

17:45 - 18:00

Matpause

18:00 – 19:15

Byform med identitet – hvordan ser byen ut i 2032?

18:00 – 18:15

Korte innledninger:

  • Uterom og møteplasser - fokus på kaipromenaden v/Else K. Minde, Tromsø kommune
  • Passer høyhus inn i Tromsø sin fortelling om seg selv v/ Ron Røstad

18.15 – 18.45

Gruppearbeid 2

18.45 – 19.15

Presentasjon av gruppearbeid

19.15 – 19.30

Oppsummering og vegen videre

Velkommen!


Bilder fra arrangementet kan du se her