NODA navn

Tjenestedesignworkshop Byggesak

Tid: 07.11.19 Kl. 09.00
Sted: Tromsø

Design brukes som verktøy for å forbedre mangelbrev-ordning i byggesaksprosessen.

Målet til Seksjon for byutvikling, Byggesak, var å kartlegge og finne flaskehalser, utfordringer og muligheter i mangelbrev-ordningen i byggesaøknadsprosessen.

Workshopen produserte, i to grupper, aktørkart, peronas, Job-to-be-done, key user insight, user stories og brukerreiser for prosessen.