NODA navn

Tjenestedesignworkshop Tana

Tid: 06.03.19 Kl. 10.00
Sted: Tana

Er tjenestedesign et egnet verktøy for kommunen?

Tjenestedesign er i vinden som aldri før, og mange spør oss om vi virkelig kan oppnå reell tjenesteinnovasjon i offentlig sektor ved å bruke denne metodikken.

Samfunnet endres raskt. Kommunen er hovedleverandør av samfunnets velferdstjenester, og det er åpenbart at de tradisjonelle arbeidsformene kommer til kort; flaskehalser, unødig ventetid, dobbeltarbeid, og for liten positiv effekt hos sluttbrukerne. Derfor er det nå et sentralt krav om betydelig omstilling og innovasjon i offentlig sektor.

– Og svaret er ja, tjenestedesign kan imøtekomme dette.

Erfaring viser at tjenestedesign kan bidra til å effektivisere og fornye ved at sluttbruker involveres, små og større endringer settes ut i livet, og ressurser flyttes fra administrasjon til bedre tjenester for innbyggerne.

Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter!

I samarbeide med Sápmi næringshage inviterer vi Finnmarks kommuner til tjenestedesignworkshop. Bli med på workshop og få en smakebit av metodikken.

Påmelding: solveig@sapminh.no

Bilder fra dagen ser du her