NODA navn

Tjenestedesignkonferanse 2020

Tid: 04.02.20 Kl. 08.30
Sted: Bodø

NODAs andre tjenestedesignkonferanse går av stabelen i februar. Denne gangen i Bodø. Velkommen

Tjenestedesignkonferansen 4.februar er en unik mulighet til å lære mer om hvordan denne arbeidsmetodikken på effektivt vis kan brukes til utviking og omstilling i organisasjoner.

Nord-Norge er en landsdel med mange muligheter - og i tillegg noen modige folk som tør å utfordre seg selv og sine organisasjoner til å tenke nytt. Det er et faktum av samfunnet endrer seg raskt. De systemene vi skapte for mange år siden dekker ikke de behovene og ønskene som innbyggerne og næringslivet har i dag. Og de som går positivt i front og ser på utfordringene som muligheter til forbedring, de er til inspirasjon for andre og avgjørende for samfunnet i nord. Derfor er vi stolt av at noen av disse spydspissene står på programmet til denne konferansen. Konferansen er to-delt; Innsikt i form av foredrag, 5 konkrete utviklings-case fra Nord-Norge, erfaringsdeling og finansieringsmuligheter før lunch (09:00-12:15). Praktisk introduksjon og prøving av metode gjennom 3 workshops med presentasjon av fremgangsmåter og løsninger (13:10-15:15).

HVEM PASSER KONFERANSEN FOR? Konferansen er for ledere, ansatte og alle øvrige interessenter i privat og offentlig sektor, og du trenger ingen forkunnskaper.

"Jeg er desiger - passer konferansen for meg?" Ja. Dette er en utmerket arena for å lære om tjenestedesign fra ulike perspektiver. Tankesett og verktøy har sterk overføringsverdi til arbeidshverdagen og dine møter med kunder og kollegaer.

"Jeg er ansatt i kommunen - er konferansen noe for meg?" Klart ja. Her vil du bl.a. få innblikk i gode metoder for involvering av innbyggere, og hvordan deres brukerkompetanse kan bidra til økt kvalitet og effekt.

"Jeg er bedriftseier - kan konferansen ha nytteverdi for meg?" Ja. Markeder er i bevegelse hele tiden, og tjenestedesign er egnet til å sikre relevant innsikt, avdekke gap, samt utvikle nye løsninger. Ikke som en engangsforeteelse, men mer som en arbeidsform og et tankesett".


Program:

08:30 Registrering & kaffe
09:00 Åpning
09:10 - 09:30 Omstilling og tjenestedesign – behov og muligheter i offentlig sektor? Paul Chaffey (H)/Statssekretær for digitaliseringsministeren
09:35 - 09:50 Off sektor case Hjemmebasert omsorg/ Ibestad kommune
09:50 - 10:05 Off sektor case Tverrfaglige prosesser i store prosjekter/ Tromsø kommune
10:05 - 10:20 Off sektor case Økt medvirkning – Smart demokrati/ Tromsø kommune
10:20 - 10:35 Pause – kaffe - snacks
10:35 - 10:40 Konferansier Velkommen tilbake
10:40 - 11:00 Kunsten å bygge ned siloer for å utvide innovasjonsrommet / Lillian Olsen, daglig leder i designbyrået Halogen
11:00 - 11:15 Case Reiselivsindustri og besøksforvaltning – rundt Lofotodden Nasjonalpark/ Flakstad kommune
11:15 - 11:30 Case Et sammensatt reiselivsprodukt med flere parter - Svartisen/ Meløy kommune
11:35 - 11:55 Erfaring med tjenestedesign og endringsledelse for utvikling av organisasjoner / Terje Gårdsmoen, Project Manager Sykehuspartnet
11:55 - 12:10 Finansieringsmuligheter ved omstilling - Stimulab/ DOGA
12:10 - 12:15 Avrunding Del I: Foredrag og deling
12:15 - 13:10 Introduksjon Del II: Workshops Tjenestedesign

LUNCH

13:10 - 14:50 Tre ulike Workshop, velg din favoritt

Workshop 1 Case: Bærekraftig Reiseliv: målgruppe: privat og off. Sektor.
Designerog fasilitator: Oe Marius Storfjell.
Workshop 2 Case: Hjemmebasert eldreomsorg. Målgruppe: Off. Sektor.
Designer og fasilitator Tor Åge Vorren
Workshop 3 Case: Den gode Studentreisen. Målgruppe: Arktisk studentsamskipnad og Nord Universitet. Ansatte, studenter, andre. Designer og fasilitator:: Eivind Reibo

14:50 – 15:10 Presentasjon av idé til løsning.
15:10 Avslutning, takk for i dag og vel hjel

Samarbeidspartnere: DOGA + Innovasjon Norge Nordland
Faglig samarbeidspartner i Tjenestedesignprogrammet "NODA til Tjeneste" : Halogen


FAKTURA ELLER DIREKTE BETALING? Du kan velge å betale ved faktura. NODA fakturerer gjerne din organisasjon. Påmelding sendes da til sylvi@no-da.no, oppgi organisasjonsnummer og fakturaadresse. Ingen gebyrer inngår. Påmeldingen er bindende og vi fakturerer fortløpende.

Enkeltpersoner inviteres til å betale direkte ved booking via Hoopla, - da inngår et gebyr på kr 35 per billett.

KONTAKTPERSON: Hvis spørsmål, ta gjerne kontakt med Sylvi Barman-Jenssen/ 91 83 83 83/ sylvi@no-da.no VELKOMMEN TIL BODØ .

Mer informasjon om konferansen finner du også her

Les mer om Tjenestedesignprogrammet vårt her.

Se film her.

Informasjon om workshop for del 2 av konferansen. Velg mellom:

______________
BÆREKRAFTIG REISELIV

Egnet for privat og off. sektor.

I 2019 fikk 100 nye stemmer i alderen 18-34 år mulighet til å beskrive sitt Nord-Norge og hva de mener er viktig for utviklingen fremover (Perspektivmeldingen Nye Stemmer). Det ga en rekke funn som inviterer til handling – deriblant ett som omhandler reiseliv.

Vår vakre natur, naturens betydning for folk, naturbasert verdiskaping og reiseliv ble pekt på av de aller fleste som en fantastisk mulighet – forbundet med noen utfordringer. Det ble uttrykt slik:

«Jeg er redd for at vi ikke klarer å tilrettelegge for turisme og befolkning og områdene som er her. At naturen blir ødelagt på bekostning av veksten. Jeg vil jo ikke at vi skal bli et arktisk Alanya».

Hvordan skal vi informere og gi retningslinjer på en positiv og praktisk måte slik at folk blir engasjert og tar ansvar?

OPPGAVE: Fremtidens informasjonstjeneste for turister.

Designer: Ole Marius Storfjell, By North

______________
HJEMMEBASERT ELDREOMSORG

Egnet for kommuner

Rapport 3-2017 fra UNI Research Rokkansenteret vurderer spørsmålet «Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen?» gjennom en studie av brukeres, pårørendes og ansattes erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg i Steigen og Tana.

Sosial omsorg innebærer sosial deltakelse, gjensidig omsorg, selvrealisering og verdighet. Mangel på dette resulterer ofte i ensomhet og isolasjon – som i sin tur utløser en rekke andre alvorlige konsekvenser. Sosial omsorg er sjelden vedtaksfestet av dem som tildeler tjenestene og blir ikke oppfattet som oppgaven til omsorgs- arbeiderne. Sosial omsorg kan beskrives som en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg og brukerne bekrefter behovet.

Gerd: «Vet du hva jeg trodde du skulle gjøre?»
Forsker: «Nei?»
Gerd: «At du skulle si, bli med på tur, at vi skulle kjøre, at du skulle kjøre noe steds.»

Hvordan skal vi få sosial omsorg til å bli en fast del av den hjemmebaserte tjenesten for eldre?

OPPGAVE: Sosial omsorg i fremtidens hjemmebaserte eldreomsorg.

Designer: Tor Åge Vorren, Røst Kommunikasjon

______________
Den gode Studentreisen

Egnet for Utdanningsinstitusjoner og studenter/ priv. og off sektor

Publikasjon fra Uniped 02/2019 slår fast at et kjent problem ved mange høgskoler og universitet er at mange studenter ikke fullfører sin påbegynte utdanning. Vi vet at sosial tilhørighet og forhold knyttet til lærestedet utover det rent faglige kan påvirke beslutningen om å avbryte et studium. Vi vet også at en god førsteårs opplevelse for studenten både kan lede til fullført studie og mulige videre studier / jobb / bosetting m.v. på stedet. Her har vi et mulighetsrom.

Tjenestedesign Hackathon 2019 med studenter i Tromsø viste at Fadderuka og sosialt samvær med andre studenter var vesentlig for å få en bra studieopplevelse.

«Noen har opplevelser med motiverte faddere som inkluderer alle i gruppen. Andre har opplevd faddere som ikke er motiverte, er mest interessert i å sjekke opp (…) eller henge med de kule fadderbarna og la en gruppe stå igjen»

Hvordan kan vi engasjere de aktørene som påvirker fritiden og livet til studentene utenfor universitetet?

OPPGAVE: Fremtidens «fritidstjeneste» for nye studenter.

Designer: Eivind Reibo Jentoft, Reibo

__________________________________________

Bildene fra dagen finner du her