NODA navn

Tjenestedesignkonferanse 2020

Tid: 04.02.20 Kl. 08.30
Sted: Bodø

NODAs andre tjenestedesignkonferanse går av stabelen i februar. Denne gangen i Bodø. Velkommen

Tjenestedesignkonferansen 4.februar er en unik mulighet til å lære mer om hvordan denne arbeidsmetodikken på effektivt vis kan brukes til utviking og omstilling i organisasjoner.

Nord-Norge er en landsdel med mange muligheter - og i tillegg noen modige folk som tør å utfordre seg selv og sine organisasjoner til å tenke nytt. Det er et faktum av samfunnet endrer seg raskt. De systemene vi skapte for mange år siden dekker ikke de behovene og ønskene som innbyggerne og næringslivet har i dag. Og de som går positivt i front og ser på utfordringene som muligheter til forbedring, de er til inspirasjon for andre og avgjørende for samfunnet i nord. Derfor er vi stolt av at noen av disse spydspissene står på programmet til denne konferansen. Konferansen er to-delt; Innsikt i form av foredrag, 5 konkrete utviklings-case fra Nord-Norge, erfaringsdeling og finansieringsmuligheter før lunch (09:00-12:15). Praktisk introduksjon og prøving av metode gjennom 3 workshops med presentasjon av fremgangsmåter og løsninger (13:10-15:15).

HVEM PASSER KONFERANSEN FOR? Konferansen er for ledere, ansatte og alle øvrige interessenter i privat og offentlig sektor, og du trenger ingen forkunnskaper.

"Jeg er desiger - passer konferansen for meg?" Ja. Dette er en utmerket arena for å lære om tjenestedesign fra ulike perspektiver. Tankesett og verktøy har sterk overføringsverdi til arbeidshverdagen og dine møter med kunder og kollegaer.

"Jeg er ansatt i kommunen - er konferansen noe for meg?" Klart ja. Her vil du bl.a. få innblikk i gode metoder for involvering av innbyggere, og hvordan deres brukerkompetanse kan bidra til økt kvalitet og effekt.

"Jeg er bedriftseier - kan konferansen ha nytteverdi for meg?" Ja. Markeder er i bevegelse hele tiden, og tjenestedesign er egnet til å sikre relevant innsikt, avdekke gap, samt utvikle nye løsninger. Ikke som en engangsforeteelse, men mer som en arbeidsform og et tankesett".


Program:

08:30 Registrering & kaffe
09:00 Åpning
09:10 - 09:30 Omstilling og tjenestedesign – behov og muligheter i offentlig sektor? Paul Chaffey (H)/Statssekretær for digitaliseringsministeren
09:35 - 09:50 Off sektor case Hjemmebasert omsorg/ Ibestad kommune
09:50 - 10:05 Off sektor case Tverrfaglige prosesser i store prosjekter/ Tromsø kommune
10:05 - 10:20 Off sektor case Økt medvirkning – Smart demokrati/ Tromsø kommune
10:20 - 10:35 Pause – kaffe - snacks
10:35 - 10:40 Konferansier Velkommen tilbake
10:40 - 11:00 Kunsten å bygge ned siloer for å utvide innovasjonsrommet / Lillian Olsen, daglig leder i designbyrået Halogen
11:00 - 11:15 Case Reiselivsindustri og besøksforvaltning – rundt Lofotodden Nasjonalpark/ Flakstad kommune
11:15 - 11:30 Case Et sammensatt reiselivsprodukt med flere parter - Svartisen/ Meløy kommune
11:35 - 11:55 Erfaring med tjenestedesign og endringsledelse for utvikling av organisasjoner / Terje Gårdsmoen, Project Manager Sykehuspartnet
11:55 - 12:10 Finansieringsmuligheter ved omstilling - Stimulab/ DOGA
12:10 - 12:15 Avrunding Del I: Foredrag og deling
12:15 - 13:10 Introduksjon Del II: Workshops Tjenestedesign

LUNCH

13:10 - 14:50 Tre ulike Workshop, velg din favoritt

Workshop 1 Case: Reiseliv: målgruppe: privat og off. Sektor.
Designerog fasilitator: Oe Marius Storfjell.
Workshop 2 Case: Helse m. fokus på brukermedvirkning. Målgruppe: Off. Sektor.
Designer og fasilitator Tor Åge Vorren
Workshop 3 Case: «Den gode Studentreisen» Målgruppe: Arktisk studentsamskipnad og Nord Universitet. Ansatte, studenter, andre. Designer og fasilitator:: Eivind Reibo

14:50 – 15:10 Presentasjon av idé til løsning.
15:10 Avslutning, takk for i dag og vel hjel

Samarbeidspartnere: DOGA + Innovasjon Norge Nordland
Faglig samarbeidspartner i Tjenestedesignprogrammet "NODA til Tjeneste" : Halogen


FAKTURA ELLER DIREKTE BETALING? Du kan velge å betale ved faktura. NODA fakturerer gjerne din organisasjon. Påmelding sendes da til sylvi@no-da.no, oppgi organisasjonsnummer og fakturaadresse. Ingen gebyrer inngår. Påmeldingen er bindende og vi fakturerer fortløpende.

Enkeltpersoner inviteres til å betale direkte ved booking via Hoopla, - da inngår et gebyr på kr 35 per billett.

KONTAKTPERSON: Hvis spørsmål, ta gjerne kontakt med Sylvi Barman-Jenssen/ 91 83 83 83/ sylvi@no-da.no VELKOMMEN TIL BODØ .

Mer informasjon om konferansen finner du også her

Les mer om Tjenestedesignprogrammet vårt her.

Se film her.