NODA navn

Tjenestedesign for offentlig sektor

Tid: 06.11.18 Kl. 11.00
Sted: Vadsø

NODA inviteres til å holde foredrag om viktigheten av å bruke tjenestedesign som strategisk verktøy.

Tjenesteinnovasjon er i vinden som aldri før, men hvordan skal vi gå fram? I løpet av 45 minutter skal vi ta alle kommuner i Finnmark på en
reise i tjenestedesign verden. Velkommen til kommunesamling i Vadsø.