NODA navn

Tjenestedesign for offentlig sektor

Tid: 05.11.18 Kl. 12.00
Sted: Rådhuset Tromsø

NODA inviteres til å holde foredrag om viktigheten av å bruke tjenestedesign som strategisk verktøy.

Tjenesteinnovasjon er i vinden som aldri før, men hvordan skal vi gå fram? I løpet av 45 minutter skal vi ta ansatte i Tromsø kommune på en reise i tjenestedesign verden. Velkommen.