NODA navn

Tjenestedesign for ledere, Alta

Tid: 02.06.21 Kl. 10.00
Sted: Visualiseringssenteret i Arktis, Alta

Lederutvikling med tjenestedesign som motor

Hvordan kan ledere bygge verdiskapende struktur, kultur og gjøre organisasjonen rigget for en verden i stadig endring?

Med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer vi til workshop.

En workshop som gjennom teori og praksis gir innblikk i hvordan man leder endringsprosesser gjennom prinsippene samskaping, kreativitet, bruker i sentrum, visuelle verktøy og prototypetesting.

Bli med på workshop og få en smakebit av metodikken.

Beskrivelse

Tjenestedesign er i vinden som aldri før, og mange spør oss om vi virkelig kan oppnå reell tjeneste- innovasjon i offentlig sektor ved å bruke denne metodikken.

Samfunnet endres raskt. Kommunen er hovedleverandør av samfunnets velferdstjenester, og det er åpenbart at de tradisjonelle arbeidsformene kommer til kort; flaskehalser, unødig ventetid, dobbelt- arbeid, og for liten positiv effekt hos sluttbrukerne. Derfor er det nå et sentralt krav om betydelig om- stilling og innovasjon i offentlig sektor. – Og svaret er ja, tjenestedesign kan imøtekomme dette.

Erfaring viser at tjenestedesign kan bidra til å effektivisere og fornye ved at sluttbruker involveres, små og større endringer settes ut i livet, og ressurser flyttes fra administrasjon til bedre tjenester for innbyggerne. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter!

Om workshopen

Som deltaker vil du lære om tjenesteinnovasjon ved praktisk arbeid i grupper og presentasjon av caseløsninger. Case er en fiktiv case som designeren selv velger og som man jobber i gruppe for å løse. En kombinasjon av teori og praksis vil gjøre deg litt mer rustet til å forstå tjenestedesignprosjekter i etter- kant. Du vil lære kort om metoder og teknikker tilpasset tjenestesektoren, å bli kundeorientert, med fokus på kundenes helhetlige opplevelse gjennom alle kontaktpunkter mellom tjenesteleverandør og kunde/ bruker, om hvordan design kan fasilitere komplekse innovasjonsprosesser og styre dem mot et felles mål og om hvordan man designer gode tjenester

Program

10:00: innledning ved Michele Renee Widerøe, leder i NODA

10:10 Foredrag etterfulgt av workshop

11:00 pause

11:30 workshop fortsetter

13:00 takk for i dag og vel hjem


Synes du det høres interessant ut?

Ta kontakt med oss på mail: michele@no-da.no.

På grunn av covid 19, ønsker vi å kun ha 10 deltakere.

Smittevern: Vi følger strenge smittevernregler. Alle deltakere sitter med god avstand fra hverandre på egne bord, og alle får eget utstyr som ikke deles med andre.

Arrangementet er i samarbeid med Visjona, Alta