NODA navn

Stedsutvikling. UIT samling

Tid: 28.03.19 Kl. 09.00
Sted: Svolvær

I samarbeid med Universitet i Tromsø arrangerer vi stedsutviklingssamling for deres etterutdanningsstudie

NODA har fått ansaveret for siste samlingen i UITS studie hvor tema er innovasjon i stedsutivkling. Programmet vil se slik ut:

Dag 1

09:00 NODA ved Michele Widerøe åpner dagen.

09:10 Arkitekt og prosessleder Haakon Walnum snakker om tema innovasjon.

10:00 Pause

10:10 Haakon løfter fram noen tema knyttet til innovasjon og stedsutvikling som vi drøfter i

plenum. Diskusjonen ledes av ham:

• Hva er innovasjon?

• Utfordringer i innovasjonsarbeid

• Metoder

• Team- og organisasjonskultur

• Lokalsamfunn og -kultur

• Kunnskap / kompetanse / motivasjon

• Fag / politikk.

• Makt og allianser.

• Med mer.

11:00 - Foredrag med Roar Svenning, Roar er visjonær gründer og sauebonde på Stokkøya. På

foredraget vil han ta for seg mikro-urbanisme og stedsutvikling. I 2000 tok han over

familiegården på Stokkøya, og fra da av kastet han seg over oppgaven å skape et mikro-urbant

lokalsamfunn hvor folk skulle få lyst til å bo og besøke. Målet er et kompakt, moderne bo- og

arbeidsmiljø for å stimulere bærekraftige sosiale strukturer og moderne livsstil, basert på

arkitektur og design, reiseliv, fornybar energi og matforbruk.

12:00 Lunch

13:00 Refleksjoner/ spørsmål rundt Roar sitt foredrag

13:20 Foredrag med arkitekten Tarald Lundevall. Tarald er partner i Snøhetta og har arbeidet

med flere prosjekter nasjonalt og internasjonalt, men også i Nord-Norge. Tarald er også

arkitekturprofessor på AHO i Oslo og har skrevet blant annet bok om fiskeværet Myre. På

dagens foredrag skal Tarald ta for seg egne erfaringer i arbeidet som arkitekt i fiskeværet Myre

og andre tettsteder i Nord-Norge.

14:00 Refleksjoner/spørsmål rundt Tarald sitt foredrag.

14:20 Pause

14:30 Foredrag om samfunnsentreprenørskap; samspill og brytninger. Forelesning v/ Anniken Førde,

UiT.

15:30 Diskusjon i plenum om hvordan dagen har vært, hva tar man med seg videre.

16:00 Vel hjem sees senere til middag.

17:30 Avslutningsmiddag for studiet, ta på deg finstasen og bli med til restauranten Anker

Brygge.

Dag 2:

09:00 Michele åpner dagen med foredrag om tjenestedesign som innovasjonsverktøy i

kommunalsektor.

10:00 Refleksjoner/spørsmål

10:20 Pause

10: 30 Industridesigner og tjenestedesigner Bjørn Heggdal, vil ta oss videre på en praktisk

workshop om tjenestedesign.

12:00 Lunch

13:00 Workshop fortsetter

14:30 Pause

14:45 Å skrive eksamensoppgave i stedsutvikling. Skriveverksted v Anniken Førde og Torill Nyseth

16:00 Avslutning og vel hjem

Bildet tatt fra Bygda 2.0

Spillebrettet er tegnet av arkitekt Heidi Johansen, Pir II Arkitekter.

Bilder fra arrangementet kan du se her