NODA navn

Sommerutstilling

Tid: 08.08.20 Kl. 10.00
Sted: Nordnorsk kunstmuseum

Deltakere ved designskolen har jobbet denne uken med fremtidsscenarior for Tromsø. Bli med å se på resultatet

I en hel uke har NODA arrangert sommerskole for store og små på Nordnorsk Kunstmuseum. Vi har sett på ulike fremtidscenarioer og blant annet sett for oss at store deler av byen ligger under vann. Ved å kutte og brette egne 2d- og 3d former har deltakerene selv fått bestemme hvordan de ønsker at byen skal se ut. Kanskje er det en flytende by? Vi ønsker å invitere alle som ønsker til en utstilling av Tromsøs arkitektoniske fremtid.

Arrangementet i samarbeid med NNKM og er støttet av Samfunnsløfte, Tromsø kommune og Gjensidige stiftelsen!