NODA navn

Sommerskole: Tromsøs fremtid

Tid: 02.08.20 Kl. 10.00
Sted: NNKM

Sommerskole: Bli med på Tromsøs nyeste sommertilbud for barn og unge. Vi byr på en uke full av spennende oppgaver som vil få deltakere til å lære om arkitektur, og Tromsøs fremtid på en morsom og interessant måte.

Bli med på sommeruken (3-9. august) på NNKM der vi skal vi se på ulike scenarioer for Tromsø og lage både 2D og 3D modeller av byen.

Under et scenario med en stigende sjøvannstand på + 7m, vil områdene ved Domkirka og store deler av Tromsø-Sentrum ligge under vann. Designskolen undersøker hvordan de offentlige rommene mellom bygningene, som parker, torg og veier, vil kunne se ut. I tillegg undersøker vi hvordan disse områdene kan brukes og gi nye kvaliteter til Tromsø og da mer spesifikt hva barn ønsker at disse områdene skal brukes til.

Dette skal vi gjøre:

Barna vil bli utstyrt med farget papir med forhåndstrykte mønstre og nødvendig verktøy for klipping og liming. Ved å kutte og brette vil de lage sine egne 2d- og 3d former.

Det vil også være et eget område hvor både barn og voksne kan uttrykke sine ideer i skriftlig format, og deretter plassere disse på veggen. I tillegg vil det være to projeksjoner som viser referanser og prosjekter med visjonære løsninger for å inspirerer deg.

Praktisk informasjon:

Ditt barn kan delta, kun en dag, eller flere dager i løpet av uken. Tilbudet er gratis, men påmelding er bindende på grunn av korona-restriksjonene.

Send mail til post@no-da.no. Her skal du ta med,

Navn og alder på deltakeren, dagen han/hun skal delta, foresattes telefonnummer.

Både deltakere og foresatte må lese og følge våre smitteverntiltak.


Arrangementet er støttet av Samfunnsløfet og Tromsø kommune!