NODA navn

Seminar og utstilling: Bli kjent med landskapsstudiet

Tid: 24.09.21 Kl. 15.00
Sted: Kunstakademiet, Grønnegata 1, 9008 Tromsø.

Er du nysgjerrig på hva landskapsarkitektur er, om denne utdanningen kan være noe for deg, eller hvilken kompetanse studentene innehar etter endt studie?

Landskapsarkitekturutdanningen ved UIT og AHO inviterer til åpent seminar og utstilling fredag 24. september.

I august 2018 begynte de første studentene på den felles femårige mastergraden i landskapsarkitektur etablert mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og UiT - Norges arktiske universitet.

I august 2021 ankom de første studentene til Tromsø etter tre års grunnutdanning ved AHO. Nå venter to års spesialisering med fokus på dynamiske forhold i det arktiske og subarktiske landskapet. Vi ønsker å feire denne overgangen med en utstilling.

Formålet med utstillingen er å eksemplifisere den faglige bagasjen studentene har med seg fra AHO, og hva de videre studiene i Tromsø innebærer. Utstillingen er strukturert som en landskapsinspirert scenografi, hvor selve utstillingsmaterialet gjøres tilgjengelig digitalt for smarttelefoner.

I forbindelse med åpningen av utstillingen fredag 24. september, vil det bli holdt et lite seminar med tilhørende reception.

Program:

15:00 Thomas Juel Clemmensen, professor i landskapsarkitektur og studieprogramleder for fordypningsdelen 4-5 år ved UiT, ønsker velkommen og presenterer tanker om landskapsarkitekturutdanningen ved UiT og konseptet for utstillingen.

15:20 Hanne Bat Finke, førsteamanuensis i landskapsarkitektur og instituttleder/koordinater av grunnutdanningen 1-3 år ved AHO presenterer tanker om landskapsutdanningen ved AHO.

15:40 Pål Dixon Sandberg, landskapsarkitekt og president i Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) presenterer tanker om fremtiden som venter de kommende landskapsarkitekter.

16:00 Vernissage - dørene til utstillingen åpnes.

19:00 Dørene til utstillingen lukkes.


Det er tilgang til utstillingen direkte fra Grønnegata. Åpningsseminar vil bli holdt i seminarrom 4003. Utstillingen vil være åpen til og med søndag 10. oktober.

Åpningsseminaret arrangeres i samarbeid mellom landskapsarkitekturutdanningen ved UiT og Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA).