NODA navn

Seminar: Inkluderende arktiske byrom

Tid: 14.04.21 Kl. 15.15
Sted: Verdensteatret, Tromsø

Velkommen til halvdags seminar om inkluderende arktiske byrom.

Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og besøkende – så vel som lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge.

Som en del av prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom 2021, invitere NODA til en halvdags seminar om teamet

Program

15:15 Registrering og kaffe

15:30 Velkommen ved NODA og NLA

15:40 Foredrag med Anniken Førde, Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved ISV, Tromsø Arktisk Univ.

16:00 Foredrag med Jérome Glad arkitekt og leder i La Pépinière

16:20 Foredrag med Irina Alekseeva, hovedarkitekten i Yakutia Republikk.

16:40 matservering

17:10 Foredrag Jan Christian Vestre fra Vestre

17:40 Forfriskninger

18:00 Vi invitere til badstue og bading i samarbeid med PUST

19:00 Lett prat på byen for de som ønsker å fortsette den gode samtalen

Sted:
Verdensteatret

Påmelding:
post@no-da.no (påmelding åpnes i mars)

Covid 19
Vi er i tett dialog med kommuneoverlegen og vi følger nasjonale retningslinjer om antall påmeldte vi får lov å ha på dette arrangementet. Mer informasjon om dette kommer i mars.

Prosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune