NODA navn

Påfyll under DARK

Tid: 06.11.19 Kl. 19.00
Sted: Verdensteateret

Bli med på en uformell kveld der farger står i fokus, la deg inspirere av farge i mørketiden.

Kan farger være problemløsere?

Heidi Pettersvold fra Snøhetta vil innledningsvis fortelle om farge og hva den gjør med oss mennesker, for deretter å rette fokus mot de utfordringene vi står overfor i dag med bærekraft i alle ledd. Eksempelvis hva dette har å si for materialvalg i arkitekturen. Det hele illustreres og til sist eksemplifiser med et par prosjekter Snøhetta har vært med å utvikle, som prosjektet på bildet.

Billettene får du kjøpt her