NODA navn

Påfyll: Aldersvennlige samfunn på vinterstid

Tid: 15.02.23 Kl. 16.00
Sted: Noua, Storgata 56. Bodø

NODA inviterer til faglig og sosial påfyll i Bodø!

NODA invites you to professional and social replenishment in Bodø!

Join us after work to meet like-minded people. Designers, architects and those with these interests.

Siri Arntzen and Jan Ratnarajan from the newly established Fabric+ will come and present their project "ageing in the arctic". Siri Arntzen is the director of Fabric+, while Jan Ratnarajan is lead for health design in the project. An event that should be relevant for architects, designers, urban planners, elderly and inhabitants of the north

There will be good discussions and social mingling. The bar is open.

16:00 Doors open
17:00 Welcome by NODA
17:05 Aging in the Arctic by Fabric+
17:30 Break

17:45 Mingling and co-creation

22:00 Have a good evening (<- extended so parents can join after bedtime)

NODA – Northern Norways design and architecture centre is a project-based membership organisation. We show how design and architecture can be beneficial to society through various activities. Such as this one: påfyll. Påfyll means replenishment and we aim to provide both professional and social replenishment.

Fabric +'s project "Ageing in the Arctic" looks at how the elderly experience winter in Bodø and what measures should be taken to make the city more age-friendly all year round. These can be simple things such as winter-adapted seating and lighting, but also new service concepts or support on slippery surfaces. You can also think about the design of spiked shoes or how to make the spikes easier to take off and on. Here, both design, architecture, services and urban development will have a lot to say. With multidisciplinarity in the team; a doctor, an economist, spatial planner and architect, they have a good starting point. In addition, there is a great focus on participation - hearing the voices of the elderly, but also others who can influence or have relevant experiences that should be included in the process.

During the evening, there will be an opportunity to provide input. But that happens after a good introduction to the topic and project!

___________

Kom glad etter jobb for å møte likesinnede. Designere, arkitekter og de med interesse for det.

Siri Arntzen og Jan Ratnarajan fra nyetablerte Fabric+ kommer og forteller om sitt prosjekt "ageing in the arctic". Siri leder Fabric+ og jobber sammen med Jan som er ansvarlig for helse-design i prosjektet.

Det blir gode diskusjoner og sosial mingling. Baren er åpen.

16:00 Dørene åpner
17:00 Velkommen v/NODA
17:05 Ageing in the Arctic v/Fabric+
17:30 Pause

17:45 Mingling og innspill

22:00 Vel hjem (<- utvidet slik at foreldre kan bli med etter barne-tv)

NODA - Nordnorsk Design og Arkitektursenter er en prosjektbasert medlemsorganisasjon. Vi viser hvordan design og arkitektur er samfunnsnyttig. Gjennom ulike aktiviteter - som f.eks dette påfylls arrangementet. Her har vi et mål om å gi både faglig og sosial påfyll.

Fabric sitt prosjekt “Ageing in the Arctic” ser på hvordan de eldre opplever vinteren i Bodø hvilke tiltak som bør gjøres for å få en mer aldersvennlig by på hele året. Dette kan være enkle ting somvintertilpassede sitteplasser og belysning, men også nye tjenestekonsepter eller støtte på glatt fore. Man kan også tenke på utforming av piggsko eller broddene for å gjøre de enklere å ta av og på. Her vil både design, arkitektur, tjeneste- og byutvikling ha mye å si. Med tverrfaglighet i teamet; en lege, en økonom, arealplanlegger og arkitekt så har de et godt utgangspunkt. I tillegg er det stort fokus på medvirkning - høre de eldres stemmer, men også andre som kan påvirke eller har relevante opplevelser man bør ta med i prosessen.

I løpet av kvelden vil det bli mulighet for å komme med innspill. Men det skjer etter en god introduksjon av tema og prosjekt!

Se bilder fra kvelden her