NODA navn

Påfyll: Økt bærekraft

Tid: 03.09.19 Kl. 19.00
Sted: NODA sine lokaler på Flow

Velkommen til Påfyll med tema brukerdrevet Design og «Crowd Innovation» for økt bærekraft.

Brukerdrevet design (UX design) anerkjenner viktigheten av å forstå brukernes behov og inkludere berørte parter i løsningen av en problemstilling.

«Crowd Innovation» er en ny form for problemløsningskultur, hvor man i et online basert fellesskap på en tilrettelagt plattform samarbeider på tvers av landegrenser og kompetansefelt for å finne løsninger på et mangfold av problemer.

Dette er retninger som har vokst frem på grunn av økt kompleksitet på alle områder som utgjør samfunn og utvikling i dag. Vi setter fokus på design med aktiv involvering av brukeren og demokratisering som særlig faktor i en fremvoksende problemløserkultur som verden sårt har bruk for.

Foredragsholder:

Arild M. Kalseth,

Produkt designer og Sivilingeniør, samt partner i Erlikpluss designstudio

Pris: 90 kr.

Påmelding påkrevet på grunn av servering. Påmelding til post@no-da.no

Bildene fra dagen finner du her