NODA navn

DARK_ung: Arkitekturvandring

Tid: 08.09.22 Kl. 17.00
Sted: Polaria, Tromsø

Bli med på Arkitekturvandring for barn og unge i Nordens Paris!

Guidet av en arkitekt, vil dere være med på en tur gjennom Tromsø. Kanskje man oppdager et nytt bygg - eller en detalje man ikke har lagt merke til før? Det blir en rundtur for å bli kjent med egen by og aktiviteter den byr på.

Turen går fra Polaria - der vi møtes kl17.

Trykk her for påmelding

Det blir mulighet for å ta bilder til DARK_ung: Arkitekturfoto!


Vi har åpent for at alle barn kan delta, men har en ekstra invitasjon til Ukrainske barn som nettop er flyttet til Tromsø. Ukrainsk forening stiller med noen som kan oversette.


Se bilder fra Arkitekturvandringen her

Og film fra dagen her


Dette er en del av NODA sin designskole som blir støttet av Integrering og mangfolds direktoratet (IMDI) og Barne-, ungdoms og familie direktoretet (BUFDIR)