NODA navn

NODA til Tjeneste - Fullført kommunal edition!

Tid: 21.11.19 Kl. 00.00
Sted: Storgata Camping

Storgata Camping i Tromsø var fortreffelig møtested for femte og siste samling i vårt Tjenestedesignprogram for kommuner.

Våre faste deltakere i programet har vært Flakstad, Meløy, Ibestad, Tromsø AOU og Tromsø Arktisk Hovedstad. I tillegg deltok også en rekke interessenter og støttespillere fra de respektive kommunene pluss Innovasjon Norge Arktis, NHO Arktis og Distriktssenteret - Kompetansesenter for Distriktsutvikling. Etter å ha delt ny innsikt gjennom et grundig utarbeidet "veikart" for hver case, ble siste oppgave i programmet å diskutere hvordan man best kan omsette denne innsikten til handling og forbedring i den enkelte organisasjon; "Hva gjør vi i morgen?" Oppsummeringen avdekket et par klare fellesnevnere; involvering av fler og mer koordinering vil være viktig for den videre prosessen.

Stolthet, glede og varm applaus preget den høytidelige utdelingen av diplom og bevis fa NODA og Halogen til 17 deltakere etter 8 måneder med læring og utvikling i Tjenestedesign for kommuner.

Bildene fra samlingen finner du her

Mer informasjon om programmet kan du lese her