NODA navn

NODA+FOBY_seminar: Det gode hverdagsliv i bydelene

Tid: 17.11.22 Kl. 11.30
Sted: The Edge, Tromsø

Hva er det gode liv og hvordan kan man tilrettelegge for dette gjennom design, arkitektur og byutvikling?

Forum for arktisk byutvikling i Tromsø (FOBY) inviterer til en engasjerende og spennende dag med faglig påfyll, mingling og inspirasjon.

BILLETTER

Ordinær 299kr
Student 249kr
Kjøpes her


AGENDA

11.30 Dørene åpner. Kaffe, snacks og mingling.

12.00 Velkommen og innledning
v/ Forum for Arktisk Byutvikling, Tromsø Kommune
Møteleder: Egil Jens Pettersen


Del 1 HVORDAN SKAPE BÆREKRAFTIGE, ATTRAKTIVE og INNOVATIVE BYER, TETTSTEDER OG NABOLAG?

12.15 Inkluderende møteplasser
Hvordan kan vi jobbe annerledes og mer inkluderende med møteplasser i nabolag?
v/ Hilde Bøkestad, Seniorrådgiver og Fagansvarlig, Innovative byer og lokalsamfunn. DOGA

12.45 Nabolag som plattform for innovasjon
Hvordan kommuner kan bruke design i samfunnsutvikling
v/Nikolai Sabel, tjeneste- og strategisk designer ved Lokalt Byrå. Storfjord.

13.15 Hvordan skape bærekraftige møteplasser gjennom design
Gågatene i Alta og Tromsø som møteplasser.
v/ Anita Veiseth. Leder for landskap og plan. Partner i VERTE landskap-arkitektur AS.

13.45 Pause (15 min)


Del 2 DET GODE LIV I BYDELENE

14.00 Bydels- og nabolagstenkning i kommende KPA
v/ Jacqueline Randles, Seksjonsleder for byutvikling, Tromsø Kommune

14.15 Hvordan få de unges stemmer med i planer?
Demokrati i praksis med alle ungdomsskolene i Tromsø
v/Kjersti Monsen, Daglig Leder. NODA – Nordnorsk Design- og Arkitektursenter

14:30 Tre nabolag i Tromsø
Et lokalsenter i distriktet, en bydel i byområdet og et boligområde i sentrum
Sommarøy – Åshild Strømmesen, nesteleder Sommarøy Utviklingslag
Hamna – Ørjan Sandberg, Bydelsrådet
Vervet – Tomas Norager Haugan

15:00 En samlende benk – Tromsø sitt største kunstverk
Å forme naboskap gjennom konkrete tiltak på Grønnåsen
v/ Idunn Sanden, arkitekt MNAL. Bjørnådal Arkitekter

15.15 En oppsummerende tanke fra hver av foreleserne fra dagen
Avslutning med Egil Jens, møteleder

15.30 Takk for denne gang og vel hjem


Del 3 DET GODE LIV FORTSETTER

17.00 Åpning av Julebyen Tromsø

20:10 Filmvisning «The competition» på Verdensteatret. Billetter her

endringer i programmet kan oppstå