NODA navn

Morrastream: Redesign av NSB med Snøhetta

Tid: 02.04.19 Kl. 08.00
Sted: Tromsø

Fra politikk til fargevalg, budsjetter og skjørt — redesign og navneendring for NSB, nå Vy har skapt stor debatt i hele landet. Snøhetta vil presentere prosjektet som helhet og deler de forutsetninger som lå til grunn, samt innsikt i Snøhettas prosesser og beslutninger tatt i samarbeid med kunden.

Grafill inviterer til foredrag med Snøhetta på sine lokaler i Oslo, NODA setter opp stream i Tromsø og inviter alle som vil se foredraget til våre lokaler på Flow.

Dato: Tirsdag 2. april 2019
Tid: Fra kl 0800 til 0930
Sted: Strandgata 9, 9008 Tromsø

Vi byr på kaffe fra kl 0800. Foredraget starter kl 0830.
Gratis og åpent for alle

Lenke til streaming: events.webcast.no/grafill/arrangement

Velkommen!