NODA navn

Morrakaffe: Tema interiørarkitektur: Bibliotekrom i Troms

Tid: 28.05.15 Kl. 08.15
Sted: Tromsø

Hvordan skape rom som understøtter alle de funksjonene et moderne bibliotek har?

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter og Troms Fylkeskommune inviterer til frokost, presentasjon og diskusjon.
Denne morgenen kommer prosjektleder Marit Andersen Somby og interiørarkitekt Terese Simonsen for å snakke om det avsluttende prosjektet til Troms fylkesbibliotek, Bibliotekrom i Troms. Prosjektet har gjennom samarbeid mellom biblioteker, brukere og deres samarbeidspartnere, hatt som mål å utvikle endringsorienterte bibliotekrom. Samtidig være en kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og en aktivitetsarena for lokalsamfunnet. Prosjektet har på tre år vært engasjert i både små og store prosjekter, som har bestått av flytting, ombygging, oppussing og omorganisering av i alt femten folkebibliotek her i fylket.

Prosjektet kan du lese mer om her:
Bibliotekrom i Troms
Blog Bibliotekrom i Troms

Morrakaffen ønsker med dette å få til en diskusjon rundt samarbeid mellom arkitekter og andre faggrupper, i tillegg til å diskutere viktigheten av en god dialog og det å få en forståelse av andres ståsted.

Agenda for frokostarrangementet:
Presentasjon av Prosjektet 20min
Diskusjon/debatt 40min

Pris: 50kr inkludert frokost: Billetter
NB! Begrenset antall deltakere