NODA navn

Lunsjwebinar: inkluderende arktiske byrom

Tid: 29.04.21 Kl. 11.30
Sted: Tromsø

FOBY og NODA inviterer til lunsjwebinar om inkluderende arktiske byrom

Som partner i FOBY (forum for arktisk byutvikling) har NODA blitt invitert til å ta faglig ansvar for april lunsjwebinar. Dette er en i serien med digitale lunsjseminarer under det overordna temaet "Byutvikling i arktiske strøk"

For å snakke om inkluderende arktiske byrom har vi stilt oss følgende sprøsmål:

-Er inkludering av innbyggere viktig i utforming av byrom?
-Bør midlertidige tiltak brukes mer aktiv som strategi i byutvikling?
-Hvordan kan vi tilrettelegge for den mangfoldige byen?

Seminaret er en del av prosjektet Inkluderende Arktisk Byrom i regi av NODA og i samarbeid med UIT ønsker å finne svar på akkurat disse spørsmålene.

Seminaret holdes av Anniken Førde og Michele Renee Widerøe. Førde er professor i samfunnsplanlegging ved Uit. Ho arbeider blant annet med hvordan man kan legge til rette for bred deltakelse i den mangfoldige byen.

Michele er leder i NODA, en organisasjon som jobber med å fremme forståelse for design og arkitektur og viktigheten av å bruke denne type fagkompetanse i utforming av byer og tettsteder i nord.

Seminaret er gratis. Du kan delta ved å koble deg opp her.
Det vil være mulig å stille skriftlige spørsmål til innlederne, enten ved å skrive direkte i arrangementschatten eller på youtube hvor selve sendingen streames.

Takk til FOBY for invitasjonen og takk til Space Group for bildet (Foto: Ansis Starks)