NODA navn

Lunsjmøte: Reiseliv – mulighet eller trussel?

Tid: 15.05.19 Kl. 11.30
Sted: Tromsø

NODA i samarbeid med Bolig- og Byplanforening Nord (BOBY) arrangerer lunsjmøte om reiseliv. Det blir en spennende time med presentasjon av reiselivsstrategien og utfordringer innen reiselivsveksten i Tromsø med innspill til mulig fremgangsmåte sett fra et tjenestedesign-perspektiv.

Tema: Reiseliv – mulighet eller trussel?

11:30 Innledning v/ leder Boby Nord Nils Aarsæther
11:40 «Lokal tilhørighet i det urbane Arktis» - identitetsfremmende reiseliv v/ planlegger Magnus Skjelmo Kristiansen, Tromsø kommune
12:00 «Samskaping!» v/ prosjektleder for «NODA til tjeneste» Sylvi Barman-Jenssen, NODA
12:15 Diskusjon

Møte finner sted som vanlig på biblioteket i 3.etasjen.

Vel møtt!